Ç.Ü’de marka stratejisi ve marka yolculuğu

20.11.2020 - Cuma 15:29

(HABER
MERKEZİ) –TOROS- Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi eğitim
etkinlikleri kapsamında, çevrimiçi yapılan eğitimin konuğu, Marka ve Hikâye
Tasarımcısı Özgür Ahmet Köse oldu.

Özgür
Ahmet Köse, “Marka Stratejisi ve Marka Yolculuğu” başlıklı konuşmasıyla ÇÜ
Güzel Sanatlar Fakültesi katılımcılarıyla buluştu. Çevrimiçi toplantıya Güzel
Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin yanında akademisyenleri de katıldı.

Konuşmasında,
“markanın tanımı, karakteri ve markaların hikâyeleri ” gibi konulara yer veren
Köse, markanın yapması gerekenleri “umursanması için hedef kitleyi doğru
anlamak, onların öncelik amaçlarını ve en derin arzularını ortaya çıkarmak”
olarak sıraladı.

YAPAY ZEKÂ HİKÂYE
VE DENEYİMİ TASARLAYAMAZ

Hedef kitlenin aklında kalmak ve etkileşimi arttırmak
için hikâyelerin oldukça etkili bir yöntem olduğuna dikkat çeken Marka ve Hikâye Tasarımcısı Köse, yapay zekânın tasarlayamayacağı en
önemli iki unsurun hikâye ve deneyim olduğunu ifade ederek her ne kadar
fütürizm akımlar olsa da insan fikrinin fizyolojisinin değişmeyeceğini ve hedef
kitlenin hep insan olduğunu vurguladı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Deniz
Abik,  eğitim etkinliğini düzenleyen Dr.
Öğrt. Üyesi Suna Çetin ve Dekan Yardımcısı Dr. Öğrt. Üyesi Oya Türe Aygün,
katılımcılar ve konuşmacılar arasındaki etkileşimi sağlayarak etkinliğe katkıda
bulundular. GSF öğrencileri iki saat süren eğitimin sonunda faydalı bir eğitim
çalışması olduğunu söylediler.

YORUM YAZ