Bulut, "Yeni torba yasa devletin elini güçlendirecek"

17.02.2020 - Pazartesi 17:37

(HABER MERKEZİ)-TOROS-CHP Adana Milletvekili Burhanettin
Bulut, Coğrafi Bilgi Sistemleri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan
Kanun Teklifi’nin 36. Maddesi üzerinde söz aldı. İktidarın her yasayı “torba
yasa” olarak getirmesini ve torbaya bütçe açığını gidermek için rant vergileri
içeren maddeler koymasını eleştiren Bulut, bunun yanı sıra kanun teklifinin
içerisine Saray’ı güçlendirecek yeni maddeler ilave edildiğini kaydetti.

BELEDİYELERİN YETKİLERİ KISITLANIYOR

31 Mart ve İstanbul seçimleri sonrası belediyelerin
yetkilerinin kısıtlandığını, gelirlerin merkezi hükümete aktarıldığını söyleyen
Bulut, “Bu yasanın içerisinde de bunlar mevcut. Başkanlık sisteminin en temel
prensibi yerel yönetimleri güçlendirmek ama bakıyorsunuz burada merkezî hükûmet
yetkileri aldığı gibi vergileri de kendi uhdesine almaya çalışıyor. Turizmde
konaklama vergisi, Kapadokya'da alan vergisi oluşturulması yine aynı anlayıştan
kaynaklı. Yerele, buradan alınan vergilerden herhangi bir ilave yapılmıyor. Bu
geçmiş iki yıl gibi, gelecek yıllarda da bu tür maddelerin tekrar Meclise geleceği
açık” dedi.

ÇIKARILAN KANUNLARIN AMACI SARAY REJİMİNİN DEVAMINI SAĞLAMAK

Burada temel hedefin ülkenin ekonomisini toparlamak
olmadığını; Saray rejiminin devamını sağlamak olduğunu kaydeden Bulut,
yapılanların temel devlet yönetim biçimine ve siyaset biçimine aykırı olduğunu
belirtti.  Halktan alınan verginin
demokrasiyle eş değer görüldüğüne dikkat çeken Bulut şöyle devam etti: Eğer
alınan vergi hakkaniyetliyse, eğer alınan vergi sağlıklı biçimde harcanıyorsa,
adil ve şeffaf ise o zaman demokrasi gelişir, sosyal adalet gelişir. Aksi hâlde
tam tersine döner ve işin kötüsü, imtiyazlı bir heyet oluşur, imtiyazlı bir
grup oluşur. Bunun adına biz "sarayın 5 müteahhidi" deriz, biri
"sarayın çevresi" der ama sonuç itibarıyla bir zümre oluşur ve bu
zümre diğer kesimleri sosyal anlamda, siyasal anlamda, hukuksal anlamda,
ekonomik anlamda baskılar, baskı altına alır. Burada, devletin kurumlarını ve
yetkilerini devlet, millet adına değil de AKP'nin menfaati adına alırsanız bu
olur, alınan vergileri aidat olarak alırsınız.

YORUM YAZ