‘Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği’ne tepki!

09.07.2021 - Cuma 16:42

(HABER MERKEZİ) –TOROS– Adana Tabip Odası önünde bir araya
gelen Adana Tabip Odası, Genel Sağlık İş ile Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçileri
Sendikası (SES) yönetici ve üyeleri yeni çıkan ‘Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği’ne
tepki göstererek basın açıklaması yaptı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali
İhsan Ökten’in de katıldığı etkinlikte kurumlar adına açıklamayı Adana Tabip
Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş okudu. Uzm. Dr. Menteş, “Yeni çıkan
yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 Aile Hekimliği Uygulamasında Uygulanacak
İhtar Puanı Cetveli’nde yapılan değişiklikle fiil sayısı 35’ten 40’a
çıkarılarak adeta ‘Aile Hekimliği Yasak ve Ceza Yönetmeliği’ oluşturulmuştur.
Bu yönetmenliği kabul etmiyoruz.” dedi. Uzm. Dr. Menteş konuşmasını şöyle
sürdürdü “Yönetmeliğin ihtar puan cetveline eklenen 39. yeni ek maddeye göre:
‘Kamu görevleri hakkında izinsiz olarak basına, haber ajanslarına, radyo ve
televizyon kuramlarına veya sosyal medya araçlarıyla bilgi veya demeç vermek 50
ceza puanı’ olarak tanımlanıyor. Bu Anayasaya ve ülkemizin kabul ettiği
evrensel yasal düzenlemelere aykırıdır. 
Sağlık çalışanlarının ifade özgürlüğü ve görüş açıklama hakları,
30.06.2021 tarih ve 31527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği
Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile ortadan kaldırılıyor.”

“5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunun’da disiplin süreçlerine
ilişkin hiçbir hükme veya atıfta bulunulmazken “ihtar puanı” adı verilen bu
sistemi kabul etmiyoruz. Aynı sözleşmenin 7. maddesi başta olmak üzere ASM
sağlık çalışanlarının mevcut iş güvencesi; kanuni dayanağı bile bulunmayan,
kurulacağı belirtilen komisyonun verebileceği keyfi kararlarla işten atmalar
kolaylaşacak, iş güvencesi tamamen ortadan kaldırılacaktır. “Entegre sağlık
hizmeti sunan birimlerde; mazeretli olup olmadığına bakılmaksızın beş nöbet
görevini yerine getirmediğinin/getiremediğinin tespit edilmesi durumunda
sözleşme feshi uygulanacaktır “ ifadesi kabul edilemez. Puan Cetveliyle
çelişen, hiçbir disiplin, hukuk kuralında olmayan ’mazeretin kabul görmediği’
bir ceza yöntemi bizlere reva değildir.”

YORUM YAZ